Politika negativne ravnoteže

Procedure Odeljenja za ishranu za praćenje računa studentskih obroka u skladu su sa USDA smernicama o naplati duga za račune obroka, kao i izbegavanju duga na računima obroka. Račun za hranu funkcioniše slično bankovnom debitnom računu. Novac se deponuje na račun, a nakon kupovine vrši student, novac se izvlači sa računa. Račun se ne smije koristiti kao račun kreditne kartice, gdje se kupovine akumuliraju za plaćanje kasnije.

Politika negativne ravnoteže