Plaćanja na mreži

Plaćanje ručkom vrši se putem Skyward Family Access koristeći vaše korisničko ime i lozinku My SSO. Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko SSO korisničkog imena ili lozinke, molimo Vas da Family.helpdesk@minnetonkaschools.org e-mailom.

Oslanjamo se na roditelje/staratelje da razgovaraju o njihovim a la carte očekivanjima sa svojim učenikom i održavaju pozitivan balans na računu obroka.

Nakon što primite svoje korisničko ime i lozinku, slijedite ove online upute za plaćanje ručkom. Online uplate za ručak su plaćanja u realnom vremenu. Sredstva su dostupna Vašem detetu čim primite e-mail sa potvrdom. Ukoliko vam je potrebna pomoć sa vašim korisničkim imenom ili lozinkom, molimo Vas da kontaktirate 952-401-5034 ili e-mail kristen.turnblad@minnetonkaschools.org.

 

 

Zdrava hrana