Naknade i plaćanje

Kursevi školske godine: Kada je Tonka Online izabrana kao deo redovnog rasporeda u okviru školskog dana i tokom školske godine, ne naplaćuje se Tonka Online kurs.

Međutim, ako uzimate Tonka Online kurs u jesen ili zimu kao dodatnu klasu, postoji dodatna naknada. Letnji kursevi takođe zahtevaju dodatnu naknadu.  Cene pogledajte ispod.

Školska godina:

  • Dodatna školska godina 0,5 kreditni kursevi = 375 USD / 0,5 kreditni kurs
  • Dodatna školska godina odgovara A i wellness B = 275 USD / 0,5 kreditni kurs

Ljeto:

  • Ljetni 0,5 kreditni kursevi = 375 USD / 0,5 kreditni kurs
  • Summer Fit A i Wellness B = $275 / 0.5 kreditni kurs

Isplate: Za porodice iz Minnetonke, preferirani način plaćanja je online putem Skyward Fee Managementa. Za porodice koje nisu iz Distrikta, poslovna kancelarija će vam poslati link za plaćanje. Pogledajte Pismo dobrodošlice ili link FAQ-a za dodatne informacije o uplatama i Tonka Online Refund Policy.

* Cene su podložne promenama.

Tonka online studenti koji rade kod kuće