MHS

Tokom nedelje registracije

  • Posetite stranicu sa informacijama o kursu za Tonka Online kurs za koji ste zainteresovani.
  • Pronađite broj kursa za ovaj kurs (npr: T100F). Svaka polovina kredita ima različit broj kursa. Ako se priјavite za kurs tokom cele godine, trebaћe vam dva broja kurseva.
  • Odredite termin (leto, jesen ili zima) koji želite da upišete. S, F ili W će biti poslednja cifra u broju kursa.
  • Prijavite se na svoj Skyward račun putem MyMinnetonka SSO (samo vaš studentski račun ima prava na raspored; roditeljski računi ne)
  • Kliknite na "Raspored" na lijevoj traci za navigaciju.
  • Kliknite na "Request Courses" u gornjem desnom uglu.
  • Unesite broj kursa Tonka Online u traku za pretragu.
  • Kliknite na "Add Course."
  • Napomena: Registracija nije dostupna putem roditeljskog računa u Skywardu. Studenti se moraju registrovati putem studentskog računa.

Izvan sedmice registracije

Izvan sedmice registracije u proljeće, studenti mogu raditi sa svojim savjetnicima savjetnici mogu napraviti promjene tokom add/drop prozora i samo ako je promjena odobrena / odgovarajuća.

Kontaktirajte vašeg savjetnika

Tonka online studenti koji rade kod kuće