Molly Bahneman

Kao koordinator za predškolsku ustanovu, rano detinjstvo i porodično obrazovanje u Minetonki (ECFE) i mlađe istraživače, Moli pruža liderstvo u razvoju, koordinaciji, implementaciji i evaluaciji ECFE programa Minnetonka, programa spremnosti škole Minnetonka, Junior Explorers dečje nege, predškolskog i programa Dečja porodica i podrška. Član je rukovodećeg tima MCE i Administrativnog saveta Distrikta. Molly je licencirani roditeljski pedagog i magistrirala je umjetnost u obrazovnoj psihologiji i diplomirala umjetnost u obrazovnoj psihologiji, obrazovanju i ljudskom razvoju i gluvim studijama na Univerzitetu u Minnesoti. Molly je 2021. godine dobila nagradu Celebration of Excellence za izvrsnost usmjerenu na djecu.

Prije svoje trenutne uloge, Molly je provela dvije godine kao Minnetonka Community Education (MCE) Explorers Program Manager i tri godine kao programski menadžer za programe za odrasle za MCE. Molly je također bila direktorica obrazovanja za CenterPoint Massage & Shiatsu School & Clinic i provela je osam godina na Saint Paul Collegeu, prvo kao koordinator zadržavanja, a zatim kao pomoćnik dekana za razvoj i usluge studenata, dok je također predavala časove spremnosti na koledžu.

Molly Bahneman


Molly Bahneman
Koordinator za predškolsko, rano detinjstvo i porodično obrazovanje u Minetonki (ECFE) i mlađe istraživače
molly.bahneman@minnetonkaschools.org
952-401-6830