Muzika

Slika klavirskih ključeva

Na Muzičkoj akademiji u Minnetonki verujemo da muzika obogaćuje naše živote. Naši brižni i talentovani instruktori inspirišu ljude svih uzrasta da dostignu svoje individualne muzičke ciljeve, istovremeno razvijajući doživotnu ljubav prema muzici.

Nudimo privatnu nastavu klavira, gitare, drvenih vetrova, duvača, žica, udaraljki i glasa u opuštenom okruženju za odrasle svih uzrasta. Nastava je organizovana na 10 lokacija u Javnom školskom okrugu Minnetonka.